Sử Việt

Trần Nguyên Hãn: Vị tướng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam

Lớn lên giữa lúc nhà Trần đến giai đoạn sụp đổ, họ Hồ cướp ngôi và 7 năm sau, đất nước rơi vào ách nô lệ của giặc Minh, Trần Nguyên Hãn – một thanh niên thông minh, văn võ toàn tài, giàu lòng yêu nước, quyết không cam chịu ngồi yên để quân giặc giày xéo non sông, áp bức trăm họ.
Ông sinh năm 1378, quê gốc ở làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, lộ Thiên Trường, Nam Định, là cháu nội của Tư đồ Trần Nguyên Đán và là cháu 6 đời của Chiêu Minh Đại vương Trần Quang Khải.
Được tin ở đất Lam Sơn, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, ông cùng Nguyễn Trãi bí mật trèo đèo lội suối tìm đến Lam Sơn tụ nghĩa năm 1418. Lê Lợi biết Trần Nguyên Hãn là người có tài nên đối đãi trọng hậu, cho ông được bí mật dự bàn kế sách đánh giặc và cho theo trực tiếp đánh giặc. Do lập được nhiều chiến công, sớm thăng lên chức Tư đồ. Tháng 8-1425, ông cùng Lê Nỗ đem hơn 1.000 quân và một thớt voi vào phía nam giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa. Được thêm viện binh của Lê Ngân, quân Minh bị đại bại. Năm 1426, Lê Lợi đem quân vây hãm Đông Quan, ông được lệnh chỉ huy thủy quân tiến đến Đông Bộ Đầu hợp sức với Lê Lợi, Đinh Lễ đánh vào đại bản doanh của Phương Chính, khiến quân Minh bị thảm bại phải rút vào trong thành cố thủ. Năm 1427, ông được thăng lên Thái úy. Tiếp đến, ông được giao cùng Lê Sát đưa quân lên đánh thành Xương Giang. Ông đã chỉ huy nghĩa quân đào đường ngầm, dùng câu liêm, giáo, nỏ cứng, hỏa tiễn, hỏa pháo bốn mặt cùng đánh đã hạ được thành, khiến Kim Dận và Lý Nhậm phải tự sát. Hơn 10 ngày sau, viện binh của giặc lọt vào thành Xương Giang, bị Trần Nguyên Hãn, Lê Sát đổ quân bao vây đánh địch. Quân giặc bị đánh tan, Lương Minh bị giết, Lý Khánh phải tự tử, Thôi Tạ, Hoàng Phúc bị bắt sống, Liễu Thăng bị chặt đầu, 10 vạn quân Minh bị giết và bắt sống… Chủ tướng giặc là Vương Thông, buộc lòng phải xin gặp Lê Lợi lập tuyên thệ rút toàn bộ quân Minh về nước…
Năm 1428, sau đại thắng, khi luận công khen thưởng, Trần Nguyên Hãn được ban quốc tính, được thăng lên chức Tả Tướng quốc. Ít lâu sau, ở tuổi 50, ông xin về quê trí sĩ.
Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại đánh đuổi giặc Minh xâm lược, Trần Nguyên Hãn là vị tướng kiệt xuất, có công lao rất lớn với dân tộc. Hậu thế đời đời ghi nhớ công ơn với tấm lòng ngưỡng mộ vô hạn.

(Nguồn: Báo Bình Dương)

Tags
Show More

Related Articles

Thảo luận của bạn đọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker