tranbinhtrong

Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng: Tấm gương sáng về tinh thần bất khuất

Tháng 1-1285, 50 vạn quân Nguyên Mông do Trấn Nam Vương Thoát Hoan – con trai của Hoàng đế Nguyên Mông Hốt Tất Liệt, cầm đầu chia quân làm hai cánh ào ạt tấn công xâm lược Đại Việt. Trước thế giặc tấn công dữ dội từ nhiều phía, quân ta rơi vào thế bất […]