hoangsa-truongsa

Bài 3: Nền tảng chứng cứ bất minh của Trung Quốc về Tây Sa và Nam Sa

Trung Quốc gọi quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bằng tên Tây Sa, quần đảo Trường Sa bằng tên Nam Sa và biển Đông là Nam Hải. Đầu thế kỷ 20, Trung Quốc bắt đầu dòm ngó vùng Nam Hải, bởi nhìn thấy ở đây tầm quan trọng về giao thông, quân sự và […]

Bài 2: Chủ quyền cương giới biển và Hoàng Sa – Trường Sa từ thời Pháp đến Việt Nam cộng hoà

Theo cam kết trong hiệp ước Giáp Thân (6.6.1884), Pháp đại diện quyền lợi của nước Đại Nam trong quan hệ đối ngoại, trong việc bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ. Trên tinh thần hiệp ước đã nêu, Pháp tiếp tục thực hiện chủ quyền của Đại Nam đối với hai […]

Bài 1: Chủ quyền cương giới biển và Hoàng Sa – Trường Sa thời Nguyễn

Để có cái nhìn mạch lạc về chủ quyền cương giới biển và Hoàng Sa – Trường Sa, Sài Gòn Tiếp Thị giới thiệu loạt bài của nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân về các cứ liệu xác thực về chủ quyền đó từ thời Nguyễn đến thời chính quyền trước 1975 và những nền […]