bolero

Bolero lại sáng – Kỳ cuối: Bolero – mạch ngầm và sông suối

TT – Không bàn về học thuật hay xuất xứ của thể loại bolero, bài viết này chỉ thử đặt lại câu hỏi cũ: “Vì sao loại hình âm nhạc bình dân này hình thành và tồn tại?”. Khái niệm “bolero” – còn được gọi một cách phổ thông hơn là “nhạc sến” – vượt […]

Bolero lại sáng – kỳ 2: Dù sến hay sang

TT – Muôn dặm đời người, ít có ai là người VN mà chưa một lần nghe hoặc ong ong trong đầu một câu ca của dòng nhạc bolero, đặc biệt là những người sống ở phía Nam. Bolero len lỏi vào cuộc đời và nhịp sống của người dân đô thị theo một kiểu […]

Bolero lại sáng – kỳ 1

TT – Bolero cũng như cuộc đời, có lúc chìm lúc nổi, lúc bị chê bai, nhưng cũng có lúc được xưng tụng như điều không thể thiếu. Giữa đời sống âm nhạc nhiều xáo trộn vẫn có một lớp ca sĩ trẻ chọn bolero làm sự nghiệp. Kỳ 1:  Hát theo nhịp buồn Xuất […]